Pro označení kusů je požadováno označení bezpečnostní značkou o velikosti minimálně 100x100 mm. Pro označení vozidel je předepsaná velikost bezpečnostních značek min. 250x250 mm. Bezpečnostní značky o velikosti 250x250 mm najdete v sekci označení vozidel ADR.