Výbava osobními ochrannými pomůckami a prostředky, které jsou nezbytné pro dodatečná a nebo zvláštní bezpečnostní opatření které musí být v dopravní jednotce v souladu s oddílem 8.1.5 Dohody ADR (písemné pokyny).

Písemné pokyny podle ADR (verze 2015) jsou ke stažení zde.

Havarijní vak pro kusy označené bezpečnostními značkami pro třídy 1, 2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 a 7

DOPORUČUJEME (pro cca 80% přeprav dle ADR)

Havarijní vak pro kusy označené bezpečnostními značkami pro třídy 3, 4.1, 4.3, 8 a 9

V případě přepravy hořlavých kapalin (bezp. značka č. 3 nebo hořlavých plynů bezp. značka č. 2.1) v uzavřeném skříňovém vozidle musí být dopravní jednotka vybavena svítilnou do výbušného prostředí.

Nouzová úniková maska s filtrem pro kusy označené bezpečnostními značkami č.2.3 a 6.1

 

Budete-li potřebovat jakoukoliv konzultaci k výbavě dopravních jednotech dle požadavků ADR, neváhejte nás kontaktovat na tel. 702 144 230 nebo mkonzult@mkonzult.cz.

Dopravní jednotka musí být dále vybavena prášovými hasícími přístroji dle její celkové hmotnosti:


Doprava

Objemnější zásilky nebo zásilky těžší než 10 kg jsou zasílány společností GEIS platného ceníku. Zásilky do 10 kg jsou odesílány Českou poštou (100.- Kč bez DPH).